Hareketli Protezler - Preparasyon

Preparasyon

Aşağıdaki ürünler “Takılıp Çıkarılabilir Protezler” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, tedavi planlaması ve ölçü alımından, daha sonraki bakıma kadar, takılıp çıkarılabilir protezlerin üretimini içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.

Virtual / Virtual 380

Virtual; Güncel kullanılan ölçü teknikleri için Polyvinylsiloxan - ölçü maddelerinin modern bir versiyonudur.   Virtual Virtual - ürünleri beş ayrı viskozitededir (Putty, Heavy Body, Monophase, ...