magnifying glass

SR Orthotyp PE

SR Orthotyp PE, Orthotyp- prensibine göre diş formu olup, fonksiyonel oklüzal yüzeyi ile karakterizedir.

SR Orthotyp PE özellikle implant destekli total protezler için uygundur. SR Vivodent PE dişler ile kombine olarak kullanılabilir.

Ticari şekli

20 SR Vivodent PE- rengindedir. SR Orthotyp PE, 5 N-, 2 K- ve 2 T- formundadır.