Bu ürün “Direkt Restoratifler” ürün kategorisinn bir kısmını oluşturmaktadır

magnifying glass

Astrobrush

Astrobrush, polisaj patı kullanılmadan parlaklık sağlayan bir cila sistemidir. Her bir fırça kılı küçük bir polisaj enstrümanı gibidir.

Astrobrush- enstrümanının özel fiberleri arasına abraziv özellikli silisyumkarbit yerleştirilmiştir. Kullanılan kıl aşınırsa sürekli yeni abraziv yüzeyde uygulamaya katılır. Böylece her zaman aynı kalitede cila randımanı sağlanır. Diğer konvansiyonel parlatıcılara oranla Astrobrush ile istenilen sonuca daha çabuk ulaşılır.

Astrobrush üç ayrı şekildedir

  • Küçük kupa
    Anterior dişlerde, kole restorasyonlarında, oklüzal yüzeylerde ve gingivaya yakın dar bölgelerdeki renkleşmelerin uzaklaştırılmasında kullanılır.
  • Büyük kupa
    Büyük posterior restorasyon yüzeylerinin polisajında ve renkleşmelerin uzaklaştırılmasında kullanılır.
  • Sivri uçlu
    Oklüzal fissürlerin ve aproksimal bölgelerin polisajında kullanılır

Endikasyon

Kompozit, kompomer, seramik dolguların ve cam ionomer simanların parlak polisajı için kullanılır.