Sabit Protez - Preparasyon

Preparasyon

Aşağıdaki ürünler “Sabit Protez - Laboratuar” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, geçicilerden, restorasyon bakımına kadar sabit protetik restorasyonların üretimini  içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.


Virtual / Virtual 380

Virtual; Güncel kullanılan ölçü teknikleri için Polyvinylsiloxan - ölçü maddelerinin modern bir versiyonudur.   Virtual Virtual - ürünleri beş ayrı viskozitededir (Putty, Heavy Body, Monophase, ...