Sabit Protez - Yerleştirme

Yerleştirme

Aşağıdaki ürünler “Sabit Protez - Laboratuar” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, geçicilerden, restorasyon bakımına kadar sabit protetik restorasyonların üretimini  içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.


Variolink Esthetic

Estetik simantasyon kompoziti

Monobond Etch & Prime

Cam seramikler için self-etch, tek bileşenli seramik primeri

Multilink Automix

Işıkla polimerizasyon seçenekli, kendiliğinden polimerize olan simantasyon kompoziti

Monobond Plus

Tüm restorasyon materyallerinin yüzey hazırlığı için Üniversal – Primer

Speedcem Plus

Zirkonyum oksit restorasyonları için ideal self- adeziv resin simanı

Multilink N

Optimum ışıkla polimerizasyonlu, üniversal kendiliğinden polimerize olan simantasyon kompoziti

Variolink N

Hem ışıkla hem kimyasal polimerize olan estetik simantasyon kompoziti

Multilink Speed

Kendinden adeziv, ışıkla sertleşme opsyonlu kendinden sertleşen rezin siman