Sabit Protez - Bakım

Bakım

Aşağıdaki ürünler “Sabit Protez - Laboratuar” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, geçicilerden, restorasyon bakımına kadar sabit protetik restorasyonların üretimini  içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.


Cervitec Plus

Profesyonel bakteri kontrolü için koruyucu lak

Cervitec Gel

Diş etleri ve dişlerin korunması için ağız bakım jeli

Cervitec Likit

Chlorhexidin ve Xylit içeren ağız gargarası

Cervitec F

Koruyucu vernik, hem florid uygulamasının hem de enfeksiyon kontrolünün tek uygulama adımıyla yapılabilmesini sağlar. Bazı durumlarda, çabuk çalışma çok ...