Sabit Protez - Sonlandırma

Sonlandırma

Aşağıdaki ürünler “Sabit Protez - Laboratuar” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, geçicilerden, restorasyon bakımına kadar sabit protetik restorasyonların üretimini  içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.


IPS e.max Ceram

IPS e.max sistem için estetiği yüksek tabakalama materyali

IPS Ivocolor

Çok amaçlı boya ve glazür materyalleri