Hareketli Protezler - Kayıt

Kayıt

Aşağıdaki ürünler “Takılıp Çıkarılabilir Protezler” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, tedavi planlaması ve ölçü alımından, daha sonraki bakıma kadar, takılıp çıkarılabilir protezlerin üretimini içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.

UTS 3D

UTS 3D, çene modellerini artikülatörlere aktaran yüz arkıdır.

Gnathometer "M" incl. UTS Adapter

Dişsiz hastalarda oklüzal pozisyonun belirlenmesinde kullanılan ağız içi kayıt cihazı