Direkt Restoratifler - Preparasyon

Preparasyon

Aşağıdaki ürünler “Direkt restoratifler” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, preparasyondan restorasyon bakımına kadar dişin doğrudan restorasyonunu içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.

OptraGate

Lateks içermeyen dudak ve yanak retraktörü

OptraGate Junior

Çocuklar için sirküler retraksiyon

OptraDam

3 boyutlu rubber dam