Direkt Restoratifler - Polimerizasyon

Polimerizasyon

Aşağıdaki ürünler “Direkt restoratifler” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, preparasyondan restorasyon bakımına kadar dişin doğrudan restorasyonunu içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.

Bluephase Meter II

Işık yoğunluğunu belirlemek için referans

Bluephase G4

Ağıziçi polimerizasyonu için yenilikçi Bluephase G4

Bluephase Style 20i

Güçlü bir görevde

Bluephase N-Ailesi

Her türlü polimerizasyon ihtiyacı için LED