Direkt Restoratifler - Bakım

Bakım

Aşağıdaki ürünler “Direkt restoratifler” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, preparasyondan restorasyon bakımına kadar dişin doğrudan restorasyonunu içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.

Cervitec Plus

Profesyonel bakteri kontrolü için koruyucu lak

Plaque-Test

Bakteri plaklarını boyayıp görünür hale getirmek için

VivaSens

Çok hassasiyet gösteren dişler için

i-Kids

Pediatrik Dental Çözümler

Cervitec Likit

Chlorhexidin ve Xylit içeren ağız gargarası

Cervitec Gel

Diş etleri ve dişlerin korunması için ağız bakım jeli

Cervitec F

Koruyucu vernik, hem florid uygulamasının hem de enfeksiyon kontrolünün tek uygulama adımıyla yapılabilmesini sağlar. Bazı durumlarda, çabuk çalışma çok ...

Fluor Protector Gel

Fluor Protector Gel dişlerin güçlenmesini sağlayan bir jeldir.

Fluor Protector

Fluoridli koruyucu lak