IPS e.max Press

magnifying glass

IPS e.max Press, pres tekniği için efsane lityum disilikat cam seramiktir (LS2). Ingotların beş şeffaflık seviyesi ve Impulse versiyonu mevcuttur.Doğala eş renk geçisi gösteren, polikromatik IPS e.max Pres Multi ingotlar özellikle çok farklıdır. Ingot seçimi çalışılacak vakaya ve işleme tekniğine (boyama, cut-back veya tabakalama) göre yapılır. Restorasyonların tabakalama ve karakterizasyonu uygun IPS e.max Ceram tabakalama seramiği veya yenilikçi IPS Ivocolor boyalarla yapılır. Sonuç, kesik dişin renginden bağımsız olarak çok doğal olur.

Kanıtlanmış simantasyon materyalleri
IPS e.max Press restorasyonlarda, çok geniş endikasyon çeşitleri için uygun olan kanıtlanmış farklı simantasyon materyalleri kllanılabilir. IPS e.max Press ile yapılmış kron ve köprüler için self-adhesive (kendiliğinden polimerize olan rezin) veya geleneksel simantasyon protokolleri uygundur(örn. Speedcem Plus). Inleyler, (ince) laminalar, oklüzal laminalar ve 1mm'lik minimal invaziv kronlar için ise adeziv teknik kullanılır. (örn. Variolink Esthetic)

IPS e.max Press Multi
Yenilikçi Multi ingotlar, Bleach ve A-D renklerinde mevcuttur. Materyal dentinden kesici bölgeye doğru doğal renk geçişi gösterdiğinden, estetik açıdan monolitik restorasyonlardan farklılık gösterir. Bu ingotlarla, laminalar, anterior,posterior ve hibrid abutment kronlar çabuk ve verimli olarak hazırlanabilir. İdeal olarak bu restorasyonların sadece glazürlenmesi yeterlidir. İstenirse, boyama veya cut-back tekniğiyle modifikasyon yapılabilir.

IPS e.max Press HT
HT ingotların 16 A-D ve 4 Bleach BL rengi mevcuttur. Doğal mineye benzer yüksek şeffaflıkları sebebiyle bu ingotlar küçük restorasyonlar için uygundur (örn. inley). Doğala benzer "bukalemun etkisi", restorasyonların doğal diş dokusuna benzersiz şekilde uyumunu sağlar. Restorasyonlar boyama tekniğiyle etkili olarak kişiye özel hale getirilebilir.

IPS e.max Press MT
MT ingotların A1, A2, A3, B1, BL2, BL3 ve BL4 renkleri mevcuttur. Orta şeffaflıktaki bu ingotlar, HT'den daha fazla parlaklık ve LT'den daha fazla şeffaflık gerektiren vakalarda kullanılır. MT ingotlarla yapılan restorasyonlar boyama ve cut-back teknikleri için idealdir.

IPS e.max Press LT
LT ingotların 16 A–D ve 4 Bleach BL rengi mevcuttur. Doğal dentine benzer şekilde düşük olan şeffaflı bu ingotların büyük restorasyonlar için uygun olmasını sağlar (örn. posterior kronlar). Materyal doğala eş parlaklık ve kroma gösterdiğinden restorasyonların grileşmesine engel olur. Cut-back tekniğiyle restorasyonların estetik görünümü en üst düzeye çıkarılabilir.

IPS e.max Press MO
MO ingotların beş renk grubu mevcuttur (MO 0, MO 1, MO 2, MO 3, MO 4). Opaklıkları sebebiyle bu ingotlar, vital veya hafif renklenmiş dişler üzerine yapılan restorasyonların altyapıları içindir. Tabakalama tekniğiyle tamamlanacak restorasyonlar için mükemmel taban oluştururlar.

IPS e.max Press HO
HO ingotların üç renk grubu mevcuttur(HO 0, HO 1, HO 2). Opaklıkları sebebiyle, çok renklenmiş dişlerin veya titanyum abutmentlar üzerine yapılacak alt yapılar için kullanılırlar. Yüksek estetik sonuçlara ulaşılabilmesi için mükemmel maskeleme sağlarlar. Restorastonların anatomik şekillendirilmesi IPS e.max Ceram ile yapılır.

IPS e.max Press Impulse
Impulse ingotların iki parlaklık seviyesi mevcuttur(Opal 1, Opal 2). Bu ingotlarla yapılan restorasyonların olağanüstü opal ışıma özelliği vardır. Bu sebeple, materyal parlaklık katımak istenen açık renkli dişlere yapılacak ince laminalar için çok uygundur.

Avantajları

 • Uzun ömürlü klinik sonuçlar için kanıtlanmış güçlü materyal; esnek sinamtasyon seçeneği
 • Kesik dişin renginden bağımsız olarak doğala eş estetik
 • En yüksek randıman için polikromatik Multi ingotlar
 • Maksimum çeşitlilik için beş seviye şeffaflık ve ilave Impuls ingotlar
 • Minimal nvaziv ve mükemmel oturan restorasyonlar
 • Endikasyona bağlı olarak self adeziv veya geleneksel simantasyon seçeneği

Endikasyonları

 • İnce laminalar (0.3 mm), laminalar
 • Oklüzal laminalar
 • İnley, onley ve parsiyel kronlar
 • Minimal invaziv kronlar (≥ 1 mm)
 • Üç üyeli  köprüler (son köprü ayağı ikinci küçük azı olabilir)
 • Hibrid abutmentlar ve hibrid abutment kronlar