Direkt Restoratifler - Bitim

Bitim

Aşağıdaki ürünler “Direkt restoratifler” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, preparasyondan restorasyon bakımına kadar dişin doğrudan restorasyonunu içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.

OptraPol

Kompozitler için yüksek verimli tek aşamalı paolisaj

Astrobrush

Parlaklık sağlayan cila sistemleri