Direkt Restoratifler - Dolgu

Dolgu

Aşağıdaki ürünler “Direkt restoratifler” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, preparasyondan restorasyon bakımına kadar dişin doğrudan restorasyonunu içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.

IPS Empress Direct

Anterior ve posterior bölgede direkt restorasyonlar için estetiği yüksek kompozit

Compoglass F

Compomer esaslı dolgu maddesi

Cavifil Injector

Uygulama enjektörü

OptraSculpt

Kompozitlerin verimli şekillendirilmesi

Amalcap Plus

Gamma 2 fazı içermeyen amalgam

Cention N

Toz-likit dolgu malzemesi