Direkt Restoratifler - Bond

Bond

Aşağıdaki ürünler “Direkt restoratifler” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, preparasyondan restorasyon bakımına kadar dişin doğrudan restorasyonunu içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.

Adhese Universal

Universal adeziv

AdheSE

Işıkla sertleşen, kendinden asitli adeziv sistem

Tetric N-Bond Universal

Yüksek toleranslı üniversal adeziv