Hassasiyet giderici

Her yedi yetişkinden birinin aşırı duyarlı dişten şikayetçi olduğu tahmin edilmektedir. Acı verici olmasının dışında aşırı duyarlı diş, oral hijyen ihmaline yol açabilir. Açık servikaller hassas bir konudur.

Birçok vakada, şikayetlerin sebebi açık dentin tubuluslu kök yüzeyleri olabilir. Dış uyaranlar, korunmayan diş yapısını doğrudan etkiler ve ağrıyı tetikler.

VivaSens, dişleri dış uyaranlara karşı korur. VivaSens dış uyaranlara karşı kalkan oluşturan film tarzı bir laktır.

VivaSens

Çok hassasiyet gösteren dişler için