Çürük riski

Modern biyolojik testler ile klinik muayeneler, kalıcı hasar olmadan önce hastalarınızın çürük riskini belirlemenizi sağlar. Durumun derinlemesine değerlendirilmesinden sonra, uygun önleyici veya tedavi edici önlemleri, hedefler daha belirli şekilde sunabilirsiniz.

Plaque-Test

Bakteri plaklarını boyayıp görünür hale getirmek için