magnifying glass

ApexCal

ApexCal, kök kanalı tedavisi kapsamında geçici ve dezenfekte edici olarak uygulanan, krem kıvamında kalsiyumhidroksit patıdır. Pulpanın direkt veya indirekt kuafajı için de uygundur.

ApexCal kullanıma hazır olup beraberinde verilen kanüller ile direkt olarak ve kısa sürede kanal içine uygulanır. Kremsi kıvamı sayesinde aynı zamanda bir lentulo ile de etkin şekilde kanala doldurulabilir.

ApexCal, kanalda kaldığı sürece sertleşmez ve daha sonra kolayca yerinden çıkartılabilir. 12.5 gibi yüksek pH- değeri ile ApexCal çok güçlü bir bakterisit etki gösterir.

Ayrıca %400 Al radyopazitesi ile kanal tedavisi sırasında radyolojik incelemeyi kolaylaştırır.

ApexCal’ ın avantajları

  • Zamandan tasarruflu direkt uygulama
  • Kolayca yerinden çıkartılabilir
  • Güçlü bakterisit etkili
  • Radyopazitesi yüksek