IPS e.max Cementation and Care

magnifying glass

Çok yönlü simantasyon olanakları

IPS e.max restorasyonları kuronları ve köprüleri; adhezif, kendinden-adhezif ve konvansiyonel olarak simante edilebildiği için simantasyonda esnekliğe izin verir. İnleyler, onleyler ve venerler her zamanki gibi adhezif olarak simante edilir. Endikasyona bağlı olarak Ivoclar Vivadent simantasyon materyallerinin kapsamlı setlerinden birini seçebilirsiniz:

Variolink Esthetic

Işıkla ve dual polimerize olan simantasyon kompoziti olağanüstü estetikle kullanım kolaylığını birlikte sunar. Efekt rengi konsepti, restorasyonun renginin kademeli olarak parlaklaştırılmasını veya karartılmasını sağlar.

Multilink Automix

Universal yapıştırıcı kompozit Multilink Automix geniş endikasyon yelpazesi sunar. Yüksek yapışma gücü ve mükemmel bir dayanıklı bağlantı sağlar. Primer A/B ile birlikte dentin örtülür ve iyi bir marjinal adaptasyon sağlanır.

SpeedCEM Plus

Kendinden-adhezif, çift sertleştirmeli yapıştırıcı kompoziti kullanmak konvansiyonel simandan daha kolaydır. Aynı zamanda bir kompozitin yüksek bağlantı gücü, yarısaydamlık ve düşük suda çözünürlük gibi ek avantajlarını sunar.

Vivaglass CEM

Klasik kendinden sertleştirmeli cam iyonomer siman, diğerlerinin arasında IPS e.max gibi çok sağlam seramik materyallerin simantasyonu için uygundur. Estetik sonuçlara ulaşmak için özel şeffaf bir cam doldurucu içerir.

magnifying glass

Etching ve silanizasyon işlemleri

Lityum disilikat restorasyonlarına, genelde ağıza yerleştirilmeden önce etch işlemi uygulanır. IPS Ceramic Etching Gel (20 sn.) simantasyonda retantif bağlantı yüzeyleri oluşturmak için kullanılır. Yapıştırıcı kompozit ve seramik bağlantı yüzeyi arasındaki yapışma etkisini artırır.

magnifying glass

IPS e.max lityum disilikat restorasyonların adhezif ve kendinden adhezif simantasyonu ve zirkonyum oksitin adhezif simantasyonu için restorasyonlar Monobond Plus kullanılarak silanize edilir. Zirkonyum oksitin, kendinden adhezif simantasyonu için silanizasyon gerekli değildir. Bu durum konvansiyonel simantasyon için de geçerlidir. Monobond Plus (60 sn), kompozit simanların tüm indirekt restorasyon materyallerine (cam ve oksit seramik, metal, kompozit, fiber destekli kompozitler) adhezif uygulaması için (özellikle Variolink ve Multilink ürün grupları) universal tek bileşenli bir bağlantı maddesidir.

magnifying glass

Cam seramik restorasyonlar genel olarak simantasyon öncesinde asitlenirler.Monobond Etch & Prime, cam seramik yüzeyleri tek adımda hem asitleyip hem de silanlamanızı sağlayan tek bileşenli seramik primeridir. Hidroflorik asite duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Simantasyon navigasyon sistemi ile yönlenme

Doğru yapıştırıcı simanı seçme sürecinde izleyeceğiniz yolu daha iyi görmekle ilgileniyor musunuz? Ivoclar Vivadent’ in yeni Multimedya uygulaması olan Simantasyon Navigasyon Sistemi, diş hekimlerine pratik oryantasyon ve rehberlik sunar.

www.cementation-navigation.com