Sinterleme fırını

Programat S1 1600

Programat S1 1600, IPS e.max ZirCAD, Zenostar ve diğer zirkonyum oksit materyallerden yapılmış altyapıların 1600 oC'ye kadar sinterlenmesinde kullanılan kompakt bir fırındır.

Programat CS4

Programat CS4, dental klinikler için ideal sinterleme, kristalizasyon ve glazür fırınıdır.