Akrilik esaslı vener ve CAD/CAM materyalleri

Altyapılı ve altyapısız restorasyonlar için yüksek kaliteli veneer materyalleri 

Daimi veya geçici restorasyonlarda, hem hekimlerin hem de hastaların beklentisi, restorasyonun tam oturması, fonksyonu ve doğala eş estetiğe sahip olmasıdır. Modern CAD/CAM teknolojileri, restorasyonların kolayca hazırlanmasını sağlamaktadır. Restorasyonların, kişiye özel hale getirilmeleri veneer materyalleri ve renklendirme materyalleri kullanılarak yapılabilir.