IPS e.max Renk Belirleme

Hastanın ağız boşluğuna optimum entegrasyon, doğala eş tam-seramik restorasyonlar için ön şarttır. Restorasyon ile doğal diş yapısı arasındaki renk farkı, dişin görünümünü kötü yönde etkiler.

Tam seramik restorasyonların estetik sonucu aşağıdaki nedenlerden etkilenir

  • Preparasyonun rengi
  • restorasyonun, renk, şeffaflık ve kalınlığı
  • endikasyon ve materyal
magnifying glass

Doğal dişte renk belirlenmesi

Diş temizliğinden sonra, kesilmemiş dişin ve/veya komşu dişlerin rengi, dişin farklı özellikleri de göz önüne alınarak, renk skalası yardımıyla belirlenir.

Preparasyon rengi belirleyicidir
estetiği yüksek restorayonların hazırlanmasında, preparasyonun rengi bitim sonuçları üzerinde belirleyici niteliktedir. Bu özellikle preparasyon çok fazla renklenmişse önem kazanır. Sadece, hekimin preparasyon rengini doğru belirlemesi ve bunu laboratuara doğru aktarması durumunda istenen estetik sonuçlara ulaşılabilir.

magnifying glass

Güdük renginin belirlenmesi

İstenen diş renginin sağlanmasını kolaylaştırmak için, preparasyonun rengi IPS Natural Die Material renk skalasıyla belirlenir. Bu, teknisyenin, modeli hastanın ağzındaki preparasyona benzer şekilde hazırlayabilmesini sağlayarak, tam seramik restorasyon için doğru renk ve parlaklık değerlerinde materyal seçimine yardımcı olur.

SNA - ipad screenmagnifying glass

IPS e.max Shade Navigation App

Akıllı IPS e.max Shade Navigation uygulaması bu faktörlerin genel rengi nasıl etkilediğini gösterir. Ayrıca renk bilgisini dental eknisyeninize doğru aktarmanıza yardımcı olur.