magnifying glass

SR Nexco Flask

SR Nexco Flask, alt yapıların üstüne SR Nexco gibi ışıkla polimerize olan vener kompozitlerini preslemeye uygun bir mufladır.

SR Nexco Flask sıradan bir mufla değildir: Günlük klinik çalışmalarda karşılaşılan çeşitli zorluklara hitap etmek için işlevsellik, ergonomi ve tasarım üzerine vurgu yapan uzman mufla kullanıcılarıyla yakın bir işbirliği içinde geliştirilmiştir. 

SR Nexco Flask ile çeşitli türde ve boyutta restorasyonlar, özellikle de uzun aralıklı köprüler hızlı ve etkili bir şekilde venerlenebilir. Hem dentin hem de insizal pres döngülerinde aynı prosedür izlenir. Direkt olarak karşılaştırıldığında, wax-up ve final restorasyon hemen hemen aynıdır.

Avantajları

  • Wax-up, final kompozit restorasyona direkt olarak dönüştürüldüğü için kesin sonuçlar elde edilir
  • Küçük ve büyük restorasyonların etkili venerlenmesi sayesinde maddeden ve zamandan tasarruf edilir
  • SR Nexco kompozitler ayrıca ısıtmaya ihtiyaç duyulmadan doğrudan ve tam olarak uygulanır
  • Koordine Transil F şeffaf silikon ile uyumlu sertlik ve ışık geçirgenliği sağlanır

Endikasyonları

  • Metal ve ZrO2 alt yapılar üstüne presleme
  • Çıkarılabilir ve sabit protezlerin venerlenmesi
  • İmplant destekli restorasyonların preslenmesi