magnifying glass

Centric Tray

Centric Tray  individüel oklüzal durumlarda, örn. Implantolojide fazla işleme gerek kalmadan ve fazla efor sarfetmeden doğal boyutların kapanışını almak için kullanılır.

Centric Tray; BPS sistemin ideal bir tamamlayıcısıdır ve hastanın intervestibüler ilişkisini kolayca almada yardımcı olur.

Avantajları

  • Sentrik ilişkinin kesin tespiti
  • Zahmetli düzeltme işlemlerinin sayısında azalma
  • Tekrar kullanılabilir olması ile paradan ve zamandan tasarruflu
  • Konvansiyonel veya implant destekli total ve parsiyel protezler için endikasyon