IPS Empress CAD

magnifying glass

IPS Empress CAD, CAD/CAM teknolojisinde kullanılan, lösitle kuvvetlendirilmiş bir cam seramik bloklardır.IPS Empress CAD bloklar, modern CAD/CAM işleme teknolojisini, tam seramik materyalin yüksek performası ile birleştirir. Homojen olmaları ve ışık dağılım özelliği ile, IPS Empress CAD, dengeli bir bukalemun efekti sağlar. Işık optik özelliklerinin yanı sıra, seramik bloklar 160 MPa gücünde bükülme direnci ile karakterizedir. IPS Empress CAD restorasyonlar, kullanıcıları doğal translüsensi özelliği ve mükemmel estetiği ile etkiler.

Olağanüstü sonuçlar
IPS Empress CAD restorasyonlar sonradan boyanabilirve/veya glazürlenebilir veya tabakalanabilir. Restorasyon yüzeyinin karakterizasyonu IPS Ivocolor kullanılarak yapılabilir. Karakterizasyon sonrasında restorasyonlar Progrman fırında pişirilir. Cut-back ve opalesan IPS Empress Esthetic Veneer tabakalama materyali ile tabakalama tekniği kullanılarak doğal görünüme bir adım daha yaklaşılır.

IPS Empress CAD bloklar, farklı translüsensi derecelerinde ve polikromatik multi bloklar şeklindedir. A-D renklerinde, Chromascop ve modern açık Bleach renklerinde mevcuttur.

HT Bloklar
IPS Empress CAD HT bloklar,yüksek translüsensi özelliğindedir ve canlı bukalemun efekti sayesinde genelde daha küçük restorasyonların( örn. inleyler) freze işlemlerinde kullanılır.

LT Bloklar
Renk tonu ve parlaklık derecesi sayesinde düşük translüsensi özelliğindeki bloklar (LT), daha büyük restorasyonların (örn. parçalı kuronlar, kuronlar) freze işlemleri için uygundur.

Multi Blocks
Polikromatik IPS Empress CAD Multi blokları, IPS Empress CAD ürün yelpazesinin en öne çıkan ürünüdür. Doğal renkleri ve dentin insizal bölgeleri arasında fluoresens geçişi sayesinde restorasyonlara karakterizasyon yapmadan çok estetik restorasyonlar ve canlı doğal görüntü elde edilir.

Avantajları

  • Estetiği yüksek CAD/CAM restorasyonlar
  • Doğala eş bukalemun efekti, canlı parlaklık derecesi veya doğal renk kademeleri
  • Esneme direnci 185 MPa*

Endikasyonları

  • Laminalar
  • Inley, onley
  • Kronlar

* Ortalama çift yönlü esneme direnci 10 yıllık ölçüm. Kaynak: R&D Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein