IPS e.max ZirPress

magnifying glass

IPS e.max ZirPress, IPS e.max ZirCAD ve CTE (termal genleşme katsayısı) değeri 10.5 ile 11.0 arasında olan diğer ZrO2 altyapılar üzerine preslenebilen florapatit cam-seramik ingotlardır. Yapılan modelaja sadık kalan seramik yapısı ile IPS e.max ZirPress,özellikle çok üyeli uzun köprülerin fabrikasyonunu çok daha kolay hale getirir.

IPS e.max ZirPress ingotların iki  farklı opasitede A-D renkleri ve 4 Bleach BL(beyazlatma) rengi mevcuttur. Ayrıca 2 farklı gingival rengi bulunmaktadır. IPS revetman manşet sisteminde bir kaç ingot aynı anda presslenebildiği için ingotlar sadece tek bir boyda sunulmaktadır. Karakterizasyon veya tabakalama IPS Ivocolor boyalar veya IPS e.max Ceram tabakalama materyalleriyle yapılır.

HT ingotlar
Şeffalığı yüksek olan bu ingotlar zirkonyum oksit altyapı üzerine anatomik presleme için idealdir (boyama tekniği). Karakterizasyon ve glazür, IPS Ivocolor boyalar serisi kullanılarak restorasyon tamamlanır. Düzeltme yapılması gerekiyorsa IPS e.max Ceram tabakalama materyalleri kullanılabilir.

LT ingotlar
Şeffalığı düşük bu ingotlar, cut-back tekniği için ideal olmakla beraber boyama tekniği için de kullanılabilir. These ingots with low translucency are ideally suitable for the cut-back technique, but also for the staining technique.Altyapıların yarı anatomik pressinden sonra insizal bölge IPS e.max Ceram materyalleriyle tamamlanabilir. Restorasyonların karakterizasyonu için geniş kapsamlı IPS Ivocolor seisi kullanılır.

Gingiva ingotlar
Materyal büzülme yapmadığından ve seramik pişim sayısını azalttığından, özellikle büyük restorasyonların (implant destekli) dişeti bölümlerinin hazırlanmasında bu iki ingot kullanılır. Restorasyonun bitim tabakalaması, dişeti bölgesi uyumu korunarak IPS e.max Ceram tabakalama materyalleri kullanılarak yapılır. 

Optimized investment material
IPS e.max ZirPress ile Programat EP 3010 ve EP 5010 Pres fırınlarında çalışmak için ideal revetman IPS PressVest Premium'dur

Avantajları

  • Çabuk, kolay ve etkili
  • Tercihe göre üç farklı uygulama tekniği
  • Pişimde stabil kalan, uyumu mükemmel seramik basamaklar
  • İmplant üstyapıları için yenilikçi dişeti tekniği

Endikasyonları

  • Zirkonyum oksit tek diş altyapılar üzerine presleme
  • Zirkonyum oksit çok üyeli köprü altyapılar üzerine presleme
  • Zirkonyum oksitten yapılmış implant destekli üstyapılar üzerine presleme
  • Zirkonyum oksit altyapılar üzerine dişeti presleme
  • Laminalar