magnifying glass

IPS Empress Simantasyon ve Bakım

Adhezif simantasyon

Seramik restorasyonların kalitesi ve dayanıklılığı doğru yapıştırıcı materyalin kullanılmasıyla desteklenebilir. Bu yüzden IPS Empress restorasyonlarınızın adhezif simantasyonu için yıllardır test edilen ve onaylanan klinik olarak kanıtlanmış Ivoclar Vivadent yapıştırıcı materyallerine güvenebilirsiniz: Variolink Esthetic ve Multilink Automix.

magnifying glass

Variolink Esthetic

Işıkla ve dual polimerize olan simantasyon kompoziti olağanüstü estetikle kullanım kolaylığını birlikte sunar. Efekt rengi konsepti, restorasyonun renginin kademeli olarak parlaklaştırılmasını veya karartılmasını sağlar.

 

Multilink Automix

Üniversal olarak,her alanda başarılı Mutlilink Automix, kendinden etchli Multilink Primer A/B ile birlikte çabuk ve etkili bir şekilde işlenebilir. Multilink Automix elverişli uygulama ve geniş yelpazeli endikasyonlara ek olarak mükemmel bağlantı değerleri sağlar ve dentini iyi örter.

Sertleştirme

Yüksek kaliteli LED polimerizasyon ışığı Bluephase kullanıldığında, kullanıcılar simantasyon boyunca etkili çalışma zamanlarından yararlanabilir.

magnifying glass

Etching ve silanizasyon

Lityum disilikat restorasyonları önce etch edilir. IPS Ceramic Etching Gel, preparasyonda tam seramik restorasyonlar üzerinde birleştirme için retantif bağlantı yüzeylerini üretmek için kullanılır. Yapıştırıcı kompozit ve seramik bağlantı yüzeyi arasındaki bonding etkisini artırır.

 

IPS e.max lityum disilikat restorasyonların adhezif ve kendinden adhezif simantasyonu ve zirkonyum oksitin adhezif simantasyonu için restorasyonlar Monobond Plus kullanılarak silanize edilir. Zirkonyum oksitin, kendinden adhezif simantasyonu için silanizasyon gerekli değildir. Bu durum konvansiyonel simantasyon için de geçerlidir. Monobond Plus (60 sn), kompozit simanların tüm indirekt restorasyon materyallerine (cam ve oksit seramik, metal, kompozit, fiber destekli kompozitler) adhezif uygulaması için (özellikle Variolink ve Multilink ürün grupları) universal tek bileşenli bir bağlantı maddesidir.

Cam seramik restorasyonlar genel olarak simantasyon öncesinde asitlenirler.Monobond Etch & Prime, cam seramik yüzeyleri tek adımda hem asitleyip hem de silanlamanızı sağlayan tek bileşenli seramik primeridir. Hidroflorik asite duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.

magnifying glass

Profesyonel bakım

Yüksek kaliteli tam seramik restorasyonlar, doğal dişler gibi düzenli profesyonel bakıma ihtiyaç duyar. Bu durum, genel görünüm gibi hem gingivanın hem de dişin sağlığı için yararlıdır. Ponza içermeyen cila patı Proxyt/ pembe ile yüzeyleri koruyarak ve aşınma olmadan çalışılabilir.

Simantasyon navigasyon sistemi ile yönlenme

Doğru yapıştırıcı simanı seçme sürecinde izleyeceğiniz yolu daha iyi görmekle ilgileniyor musunuz? Ivoclar Vivadent’ in yeni Multimedya uygulaması olan Simantasyon Navigasyon Sistemi, diş hekimlerine pratik oryantasyon ve rehberlik sunar. 
www.cementation-navigation.com