magnifying glass

IPS Empress Restorasyonlar

Lösit cam seramikle gelen 20 yıllık klinik deneyim güven kazandırır.Uzun yıllardır  test edilen ve onaylanan estetik IPS Empress Sisteme güvenebilirsiniz. 

Popüler IPS Empress Sistemi, dental defektlerin restorasyonunda en çok estetikle eşanlamlıdır ve estetik, işlev ve işlem konularında belirleyici standartlar koymaya devam eder. 40 milyondan fazla IPS Empress restorasyonları, uzun süreli doğal görüntü, devam eden başarı ve yüksek kalite standartları konusunda söze gerek bırakmaz. IPS Empress CAD’in tanıtılmasından beri popüler tam seramik materyal, şimdi ek olarak CAD/CAM teknolojisi kullanılarak modern bir şekilde işlenebilir.

magnifying glass

IPS Empress cam seramik ışığı doğal olarak saçan ve dengeli bukalemun etkisi oluşturan, fazlasıyla estetik, lösit bazlı bir materyaldir. Yarısaydamlığı ve gerçek gibi görünüşüyle kullanıcılara ilham verir. IPS Empress Esthetic, pres seramik ve IPS Empress CAD işlenebilir seramik blokları materyal tekniği açısından aynı olduğu için, iki materyal de ışık optik özelliklerine ek olarak 160 MPa güç değerleri gösterir. Venerler, inleyler, onleyler ve kuronlar gibi etkileyici tam seramik tek diş restorasyonları bu yüzden doğal çevrelerine uyumlu bir şekilde entegre olur. Özenli bir preparasyon, restorasyonların adaptasyon tamlığında ve dayanıklılığında belirleyicidir. Minimal invaziv preparasyon ile diş yapısı korunur.

Avantajları

•Çok estetik ve CAD/CAM-üretimli restorasyonlar
•Optimal renk uyumu için doğal bukalemun efekti.
•40 milyon defa kullanımı kanıtlanmış, 160 MPa değerinde bükülme direncine sahip lösit cam seramik

Endikasyon

•Tek diş restorasyonları İnleyler, onleyler, venerler anterior ve posterior kuronlar)