magnifying glass

Power Saving Technology

"Güçlerin etkin olarak uygulanması ve değerli kaynakların sorumlulukla kullanılması" –Bu söylem "Güç Tasarrufu Teknolojisi" kavramının temel fikirdir.

Ivoclar Vivadent'in sadece "Güç Tasarrufu Teknolojisi" işaretli cihazları aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılar

  • Karşılaştırılabilir daha önceki modeline oranla enerji tüketimi daha azdır.
  • Cihaz içinde güç tüketimini indirgeyen yeni işlemci ve fonksiyonlar yer alır.
  • Cihazda entegre bir güç tasarruf modu ya da güç tasarrufu tuşu yer alır.

Modeline bağlı olarak aşağıdaki güç tasarruf modları kullanıma sunulmuştur:

  • Stand-by- modunda yazılımla yönetilen güç tasarruf modu sayesinde %40 daha az enerji tüketimi sağlanır.
  • Güç tasarruf tuşu: „Power Saving“-t uşuna basın, cihaz güç tasarruf moduna geçer.
  • Yeni vakum çalışması ile 80 Watt’a kadar daha az güç kullanımı gerçekleşir.
  • Çift ventil teknolojisi sayesinde istenilen son vakum değerine gelindiğinde vakum pompasının hemen kapanması gerçekleşir.
  • (IPF)- Akıllı Pres Fonksiyonu, %45’ e kadar daha hızlı presleme işlemi yapılmasını sağlar. Kısaltılmış pres süresi de daha az enerji gerektirir.
  • Yeni sinter işlemi sayesinde %60 oranında enerji tasarruf edilir. Programat S1 ile daha önce 5 – 7 saat olan sinterleme süresi 90 dakikaya indirgenebilir. Daha önceki model „Sintramat“a oranla her sinter işlemi için 2450 Watt’a kadar enerji tasaruffu sağlanabilir.