magnifying glass

IPS Empress Renk Belirleme

magnifying glass

Hastanın ağız boşluğuna optimum entegrasyon, doğala eş tam-seramik restorasyonlar için ön şarttır. Restorasyon ile doğal diş yapısı arasındaki renk farkı, dişin görünümünü kötü yönde etkiler.

Tam seramik restorasyonların estetik sonucu aşağıdaki nedenlerden etkilenir

  • Preparasyonun rengi
  • restorasyonun, renk, şeffaflık ve kalınlığı
  • endikasyon ve materyal
magnifying glass

Doğal diş renginin belirlenmesi

Diş temizliğinden sonra, kesilmemiş dişin ve/veya komşu dişlerin rengi, dişin farklı özellikleri de göz önüne alınarak, renk skalası yardımıyla belirlenir.

estetiği yüksek restorayonların hazırlanmasında, preparasyonun rengi bitim sonuçları üzerinde belirleyici niteliktedir. Bu özellikle preparasyon çok fazla renklenmişse önem kazanır. Sadece, hekimin preparasyon rengini doğru belirlemesi ve bunu laboratuara doğru aktarması durumunda istenen estetik sonuçlara ulaşılabilir.

Programat, renk belirlenmesi için kullanışlı bir çözüm sunmaktadır. Patentli Digital Shade Assistant (DSA) yardımıyla doğru diş rengine kolayca ulaşılır. Yazılım, analizi yapılacak dişi önceden seçilen üç skala dişin rengiyle karşılaştırır. Özel görüntü işleme yazılımı analizi yapılacak dişi ve üç rehber dişi tanır. En uygun diş rengi fırın ekranında gösterilir.

magnifying glass

Güdük rengi seçimi

İstenilen diş renginin reprodüksiyonunu kolaylaştırmak için preparasyonun rengine IPS Natural Die Material/ Güdük materyali renk skalası yardımıyla karar verilir. Bu durum teknisyene, tam seramik restorasyonun doğru renk ve parlaklık değerlerinin seçilebileceği bir güdük üretebilme olanağı sağlar.