IPS e.max Lithium Disilicate

magnifying glass

Lityum disilikat (LS2)  cam seramik hem anterior hem de posterior bölgede, monolitik veya tabakalanmış restorasyonların üretimi için çok uygundur. Doğal görünümlü diş renkleri ve mükemmel ışık-optik özellikleri sayesinde etkileyici sonuçlar sunar.

Uzun yıllar klinik tecrübe
Materyal, dental laboratuarda, pres veya CAD/CAM teknolojisiyle kullanılır. IPS e.max lityum disilikat için 500 MPa*'lık dayanıklılık değeri uzun yıllara dayanan klinik tecrübe ile kanıtlanmıştır. Materyalin olağanüstü performansı, dental gerekliliklere göre ayarlanmış mükemmel esneme gücüne ve kırılma direncine dayanır. Materyalin klinik başarısı, kalitesinin göstergesidir. Ayrıca, bu özellikler konservatif dişhekimliğinin gerekliliklerine göre çalışabilmenize de izin verir. Hastanın durumuna bağlı olarak, restorasyonlar tabakalanabilir veya monolitik restorasyon olarak çalışıldıysa sadece boyanabilir. 

Devital dişli hastalar
Preparasyonun rengi koyu olsa bile, tam seramik restorasyonlar kullanılabilir. Bu durumda, teknisyeninize kesik dişin rengini doğru ulaştırırsanız, teknisyeniniz doğala eş estetik görünümü yakalamak için gerekli opaklıktaki IPS e.max lityum disilikat materyali seçecektir. 

Endikasyonlar

 • Laminalar (≥ 0.3 mm)
 • Inley ve onleyler
 • Oklüzal laminalar ve parsiyel kronlar
 • Minimal invaziv kronlar  (≥ 1 mm)
 • Implant üstyapıları
 • Hibrid abutment çözümleri
 • 3 üyeli anterior/premolar köprüler

Avantajlar

 • Mükemmel estetik ve yüksek dayanıklılık (500 MPa*)
 • Çok yönlü uygulamalar ve geniş endikasyon yelpazesi
 • Tabaka kalınlığı 1mm olan kronlarda miimal invaziv preparasyon ve adeziv simantasyon
 • Uzun dönem klinik başarı ve bilimsel olarak belgelenmiş sonuçlar
 • Preparasyon renginden bağımsız doğal görünümlü estetik
 • Endikasyona göre, adeziv, self-adeziv veya konvansiyone simantasyon seçenekleri

* Ortalama çift yönlü esneme direnci (IPS e.max CAD 530 MPa, IPS e.max Press 470 MPa). Source: R&D Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein