Sadeleştirilmiş ve zaman kazandıran adeziv uygulaması

magnifying glass

Schaan, Liechtenstein – 22 Temmuz 2019

Adhese Universal, Ivoclar Vivadent'in direkt ve indirekt simantasyon uygulamaları için klinik olarak kanıtlanmış, tek bileşenli, ışıkla polimerize olan bir adezivdir. Total-etch tekniği için, self-etch adeziv olarak ve selektif mine etching (asitlenmesi) tekniği için kullanılabilir. Eşsiz VivaPen formu, Adhese Universal'in direkt hastanın ağzına hızlı ve kolay bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Universal olarak uygulanabilen adeziv, çeşitli restoratif malzemelere sağlam bağ oluşturur. Direkt ve indirekt bonding(yapıştırma) prosdürleri için uygundur. Düşük katman kalınlığı nedeni ile indirekt restorasyonlara uyumu tehlikeye girmez. Ayrıca, indirekt restorasyonların simantasyonunda bir dual cure aktivatöre ihtyaç duyulmaz.

Tüm etching (asitleme) teknikleriyle uyumlu

Adhese Universal, hidrofilik (suyu tutan) ve hidrofobik özelliklerini bir üründe birleştirir.  Neme karşı toleranslıdır ve açık dentin tübüllerin içine iyi nüfuz eder. Hafif asidik etkisi, Adhese Universal'ı bütün etching protokolleri için uygun kılar (self-etch, selektif-mine etch ve total-etch) ve restoratif materyal ile doğal diş yapısı arasında optimum bir bağ sağlar.

Verimli teslimat

VivaPen'in basit bir “Click” aktivasyonu ile her prosedür için ihtiyaç duyulan miktarda materyali tam olarak dağıtır.Yapıştırıcının bir karıştırma haznesine eklenmesi artık gerekli değildir, bu da boşa giden materyal miktarının önemli ölçüde azalmasını sağlar. VivaPen'de bulunan 2 mililitre yapıştırıcı yakl.190 tek diş uygulamaları için yeterlidir. Geleneksel şişe  formlarına kıyasla bu, mililitre başına yaklaşık 3 kat daha fazla uygulama anlamına gelir (kaynak: Berndt ve Partner, VivaPen Benchmarking Study, Ağustos 2013).Adhese Universal, hem yenilikçi VivaPen hem de geleneksel şişe formlarında mevcuttur.

 Tahmin edilebilir sonuçlar

Adhese Universal, tekniğe toleranslı ve bağışlayıcıdır.Herhangi bir uygulama tekniğine duyarlı olmayan stabil, homojen bir katman oluşturur.Sadece tek bir adeziv katman ile, kullanılan etching protokolünden bağımsız olarak, dentin ve mine üzerinde sürekli yüksek yapışma gücü elde edilir. Adhese Universal içindeki aseton içermeyen hidrofilik çözücü, dentin ve minenin optimum ıslanmasını sağlar. Yapıştırıcı, dentin tübüllere nüfuz eder ve bunları kapatır. Dolayısıyla, tübüller içinde yer alan dentinal sıvının hareketi ve bu hareketle ilişkili postoperatif duyarlılık en aza indirilir.

 3 saniyeden itibaren güvenilir kurutma

Adhese Universal, verimli bir sistemin bir parçasını oluşturur:

İyi koordine edilmiş materyallerden oluşan 3'lü PowerCure ürün sistemi, klinisyenlerin yüksek kalitede estetik posterior restorasyonları çok verimli bir şekilde üretmelerini sağlar. Sistem, yapıştırıcı adeziv Adhese Universal, akıllı yüksek performanslı polimerizasyon ışığı Bluephase PowerCure ve ayrıca şekillendirilebilir Tetric PowerFill ve 4 mm'lik hacimli akışkan kompozit Tetric PowerFlow'u içerir.

Direkt Class I ve II restorasyonlar daimi posterior dişlere yerleştirildiğinde, 3sCure modunda Bluephase PowerCure ile oklüzal açıdan 3 saniyelik ışıklama, tüm polimerizasyon adımları için yeterlidir.Kullanıcılar gerekli polimerizasyon süresinin  önemli ölçüde azaldığını fark edeceklerdir. Aynı zamanda, olağan yüksek kaliteli estetik sonuçları elde etmeye devam edecekler.

 

Adhese®, Ivoclar Vivadent AG'nin tescilli ticari markasıdır.