magnifying glass

IPS e.max CAD

IPS e.max CAD lityum disilikat dünyada ençok kullanılan cam seramiktir*. Materyal çok geniş bir endikasyon çeşitliliğini kapsamakta ve hassasiyet ile kolay kullanımı birleştirmektedir. 

Çok yönlü, güvenilir lityum disilikat cam seramik IPS e.max CAD, hareketli estetik sonuçlar verir. Çok iyi optik ışık özellikleri, eşsiz materyal yapısı ve yüksek dayanıklılığıyla (530 MPa**) güzel, doğal görünümlü restorasyonlara ulaşılmasını sağlar.

IPS e.max CAD ile ilgili çok miktarda klinik kanıt, uzun ömürlü estetik restorasyonların üretiminin teminat ve güvencesidir. Sonuç tatmin olmuş hastalar olur.

Zaten tamam
Tek materyalde bir araya gelmiş estetik ve dayanıklılık uygulama sıırasında güvenilirlik sağlar. Bu, restorasyonları etkin olarak üretmenize ve hastanın beklentilerini doğrudan uygulayabilmenize yardımcı olur.

Daha az tekrar
Mevcut geniş ürün çeşitliliği sayesinde,rengin tekrar tam olarak yakalanması kolaydır. Ürünler içinde doğru restorasyon renginde blok her zaman mevcuttur.

Esneklik
4 şeffaflık seviyesinde ve çeşitli boyutlar içeren kapsamlı blok portfolyosunda doğru çözümü her zaman kolayca bulabilirsiniz.

ENDİKASYONLAR

  • Veneer (0.4 mm)
  • Oklüzal veneerlar
  • Inley
  • Onley
  • Parsiyel kronlar
  • Kronlar
  • Minimal invaziv kronlar(≥1 mm)***
  • Üç üye köprüler (köprünün arka ayağı en fazla ikinci küçük azı olabilir)

Doğru renk ve şeffaflık için 5 adım
IPS e.max Shade Navigation App (renk navigasyon uygulaması, IPS e.max restorasyonlarınız için en uygun şeffaflık ve rengi tavsiye eder. Genel renk efekti için önemli etkin faktörlerin hepsi dikkate alınmıştır.

* satış rakamlarına dayanarak
** ortalama biaksiyal esneme direnci R&D Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein

*** Uzun dönem klinik tecrübe ve yüksek direnç adeziv simantasyon yöntemiyle en az 1mm kalınlığında kronları mümkün kılmaktadır.