magnifying glass

Colado CAD Ti2 & Colado CAD Ti5

Colado CAD Ti2, saf titanyum disklerdir. Anterior ve posterior bölgede kron ve köprü üretimi için uygundurlar. Duruma ve endikasyona bağlı olarak, restorasyonların tabakalanmasında ışıkla polimerize olan laboratuar kompoziti SR Nexco kullanılabilir. Colado CAD Tiiçin CTE aralığı 9.6 x 10-6 K'dir.

Colado CAD Ti5 diskler titanyum alaşımından üretilmiştir. Kron, uzun köprüler barlar ve implant restorasyonlar kazımak için kullanılırlar. Laboratuar kompoziti SR Nexco restorasyonların hastanın gerekliliklerine göre tabakalanabilmesini sağlar. Colado CAD Ti5 içim CTE aralığı 10.3 x 10-6/K'dir.

İyi uyumluluk
Korozyona karşı dayanıklı olan materyal biyouyumludur ve allerji potansiyeli çok düşüktür.

Yüksek kullanım rahatlığı
Düşük özel materyal ağırlığı, hastanın kullanım rahatlığı anlamına gelir

Geniş materyal çeşitliliği
Gerekliliklere göre saf titanyum veya alaşımından diskler arasında seçin yapabilirsiniz. Colado CAD iki alternatifi de sunmaktadır.

ENDİKASYONLARI
Colado CAD Ti2

  • Posterior ve anterior kron ve köprü altyapıları

Colado CAD Ti5

  • Tabakalanmış kronlar
  • Büyük köprüler
  • Kesiti küçük köprüler
  • Barlar 
  • Implant tdestekli yapılar