magnifying glass

Colado CAD CoCr4

Colado CAD CoCr4, kobalt-krom alaşımından yapılmış disklerdir. Bu disklerle uzun köprüler, barlar ve çok daha fazlası yapılabilir. Büyük kuvvetlere maruz kalan ince kesitli restorasyonlar bile Colado CAD CoCr4'dan kazınabilir. Homojen metal yapı tabakalama materyali ile güçlü bir bağ sağlar (örn. IPS Style metal seramik).

Colado CAD CoCr4'ün CTE değeri CTE of 14.4 ± 0.5 x 10-6/K. Kazınan restorasyonlar konvansiyonel Ivoclar Vivadent tabakalama materyalleri ile tabakalanabilir.

Güvenilir sonuçlar
Tabakalanmış veya tam kontur restorasyon yapımında homojen metal yapı bütün diskin düzgün şekilde kazınabilmesini sağlar. Bu cilalama sırasında zaman kazanılmasına yardımcı olur

Sürpriz yok
Kazınan kron ve köprüler, homojen materyal özelliklerine sahiptir. Bu kalitede dalgalanmalar riskini ortadan kaldırır ve tekrarlanabilir sonuçları mümkün kılar.

Geniş endikasyon çeşitliliği
Tip 4 alaşım sınıflandırması - tek alaşım materyaliyle-  çok çeşitli endikasyonlarda kullanılabilir. Bu sayede stok maliyeti azalır.

ENDİKASYONLARI

  • Tabakalanmıl kronlar
  • Büyük köprüler
  • Dar kesitli köprüler
  • Barlar
  • İmplant destekli üstyapılar