magnifying glass

PrograMill için IPS e.max CAD

IPS e.max CAD dünyanın en çok satılan cam seramiğidir1. Tam kontur restorasyonların etkili üretimi için uygundur ve çok yönlü uygulama seçenekkleri, geniş endikasyon yelpazesi ve 530 MPa2'lık direnci ile tanınır. 

Hem estetik özellikleri hem de dayanıklılığı günlük klinik uygulamalarla kanıtlanmıştır

UYGULAMA SEÇENEKLERİ

"Mavi" restorasyonlar:

  • cilalanıp sonra kristalize edilebilir
  • tek adımda glazürlenip kristalize edilebilir
  • tek adımda renklendirilip, glazürlenir kristalize edilebilir


ENDİKASYONLARI

  • Minimal invaziv kronlar (1 mm)3
  • Kronlar
  • Üç üyeli köprüler (son köprü ayağı ikinci küçük azı olacak şekilde)
  • Laminalar, ince laminalar (0,4mm) ve oklüzal laminalar
  • İnley, onley ve parsiyel kronlar

AVANTAJLARINIZ

1 Satış rakamlarına göre
2 Ortalama çift yönlü esneme direnci, 10 yıllık ölçüm, R&D Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein
3 Uzun dönem klinik kayıtlar ve materyalin yüksek direncine dayanarak, adeziv simantasyon tekniği kullanımı şartıyla minimum kalınlığı 1mm olan kronların üretilmesi mümkün olmaktadır