Direkt Restoratifler - Dolgu

Dolgu

Aşağıdaki ürünler “Direkt restoratifler” ürün kategorisinin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ürünler, preparasyondan restorasyon bakımına kadar dişin doğrudan restorasyonunu içeren prosedürü kapsamaktadır. Ürünler birbirleri ile optimum uyum içindedir ve başarılı bir uygulamayı mümkün kılar.

Tetric N Ceram Bulk Fill

Tetric® N-Ceram® Bulk Fill – nano-optimize 4-mm tek parça uygulanabilen Kompozit

Tetric N-Flow Bulk Fill

Verimli posterior bölge kompoziti

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Tetric EvoFlow

Geliştirilmiş Tetric Flow

IPS Empress Direct

Anterior ve posterior bölgede direkt restorasyonlar için estetiği yüksek kompozit

IPS Empress Direct Color

Doğal görünümlü karakterizasyonlar

IPS Empress Direct Opaque

Mükemmel bir maskeleme özelliği ile ışıkla sertleşen opak madde

Compoglass F

Compomer esaslı dolgu maddesi

Cavifil Injector

Uygulama enjektörü

OptraSculpt Pad

OptraSculpt, kompozit restorasyonlara verimli şekil verilmesinde kullanılan modelaj enstrumanıdır. Son teknoloji  dental kompozitlerin şekillendirilmesi zor bir iştir. Diğer etkenlerin yanında,çiğneme sisteminin genel ...

Amalcap Plus

Gamma 2 fazı içermeyen amalgam

Cention N

Toz-likit dolgu malzemesi